Skip to main content
share Share
favorite Favorite

119
RESULTS

COLLECTION
TOPIC atoz
tel. do trenera: +48503452860 lub: +48717181717 40
adres email: Grzegorz.Michalski@gmail.com lub: Grzegorz.Michalski@onet.pl adres strony internetowej: http://michalskig.com/ 35
zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com http://michalskig.com/szkolenia 26
Trener: dr hab. Grzegorz Michalski 22
3184-laura-michalski 19
documentcloud 19
pilotonline 19
Trener: Grzegorz Michalski 18
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7
Niniejszym oświadczam 6
jak również umiejętności przekazywania treści oraz zainteresowania tematyką. Forma prowadzonego szkolenia w pełni odpowiadała potrzebom uczestników 6
zarówno jeśli chodzi o kwestie merytoryczne 6
że poziom zadowolenia uczestników szkolenia był bardzo wysoki 6
ERIC Archive 5
jako Trener BERNDSON 5
Analizy finansowej itp. 4
Michalski 4
Oceny projektów inwestycyjnych 4
Referencje z lat 2005 – 2014 za wykłady z Zarządzania finansami 4
Zarządzania płynnością finansową 4
adres email: Grzegorz.Michalski@gmail.com lub:Grzegorz.Michalski@onet.pl adres strony internetowej: http://michalskig.com/ 4
szkolenie zamknięte w wymiarze 16 godzin 4
że poza praktycznymi walorami 4
-03/04.03.2012 3
-04/05.02.2012 3
-19/20.11.2011 3
-23/24.07.2012 Łaczníe 12 dni 3
-26/27.11.2011 3
Niniejszym oswiadczam 3
okres realizacji: 01.2011-08.2012 3
projekt realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego urzędu Pracy w Krakowie: a) Zarządzanie finansami dla niefinansistów w dniach: -14/15.05.2011 3
prowadził nastepujace szkolenia w ramach projektu "Spin off/spin out skuteczny transfer wiedzy II" 3
szkolenia realizowane przez dr. Grzegorza Michalskiego były okazja do znacznego transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiagnięć z dziedziny finansów 3
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego 3
zarzadzania i ekonomii do praktyki gospodarczej. Wpływ najnowszych odkryć naukowych w zakresie finansów na praktyków gospodarczych bíoracych udział w projekcie zaowocował ich dobra ocena. Wszystkie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenia były należycie przygotowane oraz dobrze ocenione przez uczestników. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 3
ze Pan Grzegorz Michalski 3
średnia liczba uczestników na szkoleniu to 18-19 osób. Chce zaznaczyć 3
10.12.2012 2
14 godzinne szkolenia otwarte 2
17 grudnia 2012 SYDNEY 2
8.1.1 POKL 2
Adolf 2
Berlin 2
Bildhauer 2
Bulgarien 2
Certyfikat prezentacji pt After-Crisis Relation between General Condition and Liquidity Management: Financial Liquidity Investment Efficiency Model (FLIEM) Use to Diagnose Polish Economics Standing na 25 konferencji Australasian Finance and Banking Conference 2
Deutsche Wochenschau 2
Deutschland 2
Drittes Reich 2
Evaluation Methods 2
Firma AVENHANSEN Sp. z o.o. zaświadcza 2
Forster 2
Fuehrer 2
Fussball 2
Geburtstag 2
German 2
German Newsreel 2
Germany 2
Hitler 2
Holland 2
Jerry Michalski 2
Josef 2
Language Instruction 2
Michalski, Greg V. 2
Michalski, John 2
Modenschau 2
Modern Languages 2
Niniejszym zaświadczamy 2
OBSŁUGA KLIENTA 2
Ostfront 2
Pan Grzegorz Michalski prowadził na nasze zlecenie w dniach 24-25 lipca 2014 roku 2
REX 2
Referencje 2
Referencje (część MDDP). Pan Grzegorz Michalski uczestniczył w charakterze wykładowcy. Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz wymiarze godzin szkoleniowych podanych w tabeli. Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych. 10-11.03.2014 r. Warszawa. Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem i odpowiedzialnością 2
Referencje z dnia 26 czerwca 2013 za szkolenie Controlling Finansowy w dniach 18-19 czerwca 2013 w Warszawie 2
Referencje. Pan Grzegorz Michalski prowadził na nasze zlecenie w dniach 14-15 lipca 2014 roku 2
Referencje. Pan Grzegorz Michalski prowadził na nasze zlecenie w dniach 23-24 czerwca 2014 roku 2
Referencje. Pan Grzegorz Michalski uczestniczył w charakterze wykładowcy. Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz w wymiarze godzin szkoleniowych podanych w tabeli: Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych 22-23.04.2013 Warszawa. W trakcie szkolenia dokonana została prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia 2
Referencje. Trener Grzegorz Michalski przeprowadził dla Centrum Edukacji sp. z o.o. szkolenie "Analiza ekonomiczna projektów inwestycyjnych". Kurs odbył się w grupie 15 pracowników PKN ORLEN obszaru realizacji inwestycji majątkowych w terminie 8-9 grudnia 2011 roku i trwał łącznie 16 godzin dydaktycznych. Szkolenie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze 2
Relationship Economy 2
SPRZEDAŻ - szkolenia dla pracowników sektora MSP" 2
Staatsoper 2
Third Reich 2
Thorak 2
W listopadzie 2012r. nasi pracownicy uczestniczyli w szkoleniu Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych prowadzonym przez trenera dr. Grzegorza Michalskiego. Szkolenie z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa obejmowało zajęcia trwające 2 dni szkoleniowe. W trakcie szkolenia Grzegorz Michalski zaprezentował praktyczną wiedzę pozwalającą na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia 2
Wehrmacht 2
Yi-Tan tech call 2
Zaświadczam 2
aktywizujących metod szkoleniowych 2
ale przede wszystkim ze wskazania sposobów wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
analiza dyskryminacyjna. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny i zgodny z oczekiwaniami firmy Indesit. Pozwoliło naszym pracownikom na uzupełnienie 2
bezpośredni i przyjazny kontakt. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
budowanie wartości przedsiębiorstw inwestycjami w aktywa bieżące i zarządzanie kapitałem obrotowym. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
co stanowiło gwarancję rzetelnie przeprowadzonych zajęć. (część EMITEL): W imieniu firmy EmiTel Sp. z o.o. potwierdzam 2
co stanowiło gwarancję rzetelnie przeprowadzonych zajęć. Prezentował wysoką i przydatną praktycznie wiedzę merytoryczną 2
dla pracowników Cargill Poland Sp. z o.o. zrealizował 16 godzinne (dwudniowe) szkolenie: Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostały aspekty zarządzania ryzykiem i opłacalnością inwestycji w przemyśle spożywczym. Projekt szkoleniowy realizowany przez naszego eksperta 2
ekonomiki managerskiej i zarządzania projektami do praktyki gospodarczej. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
jak: • obliczenia na danych teoretycznych ilustrujące zagadnienia wykładu 2
kompetencje oraz sposób prowadzenia szkolenia przez trenera - Pana Grzegorza Michalskiego 2
który zaprezentował wysoki poziom przygotowania merytorycznego w zakresie prowadzonego szkolenia. Także jego umiejętności metodyczne odegrały duże znaczenie w skutecznym przekazywaniu wiedzy. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
michalski 2
następujące szkolenia: 1. Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych - w dniach 26/27 listopada 2012 2
nawiązać z uczestnikami dobry 2
ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych 2
od 13 września 2005 roku do 27 października 2006 roku pan dr Grzegorz Michalski zrealizował cztery 2
ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce zilustrowane zostały użytecznymi studiami przypadków. Treści merytoryczne szkolenia obejmowały zagadnienia takie jak: Finansowy cel działania przedsiębiorstwa 2
ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Wszystkie zagadnienia omawiane były przy wykorzystaniu konkretnych przykładów liczbowych oraz interaktywnych zadań 2
okres realizacji: 09.2009 - 01.2011 2
osoby z kadry zarządzającej oraz specjaliści. Projekt "Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2" realizowany był w okresie od 09-2012 do 01-2014 r pod nadzorem Urzędu arszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
pod tytułem: Zarządzanie płynnością finansową. Uczestnicy ocenili poziom szkolenia jako wysoki 2
podkreślając wysoki poziom merytoryczny szkolenia oraz wiele praktycznych przykładów ćwiczeń obliczeniowych. Z uznaniem uczestników spotkała się również bardzo dobra organizacja szkolenia. Szkolenie zrealizowane przez firmę Akademia Biznesu MDDP na rzecz EmiTel stanowiło usługę wykonaną w sposób rzetelny 2
pomiar wartości przedsiębiorstwa 2
ponieważ wiedza teoretyczna poparta była praktycznymi przykładami. Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy z przyjemnością rekomenduje osobę Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej jakości specjalistę. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
ponieważ wiedza teoretyczna poparta była praktycznymi przykładami. Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy z przyjemnością rekomenduje osobę Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej klasy specjalistę. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
ponieważ wiedza teoretyczna poparta była praktycznymi przykładami. Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy z przyjemnością rekomenduje osobę Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej klasy specjalistę. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
potrafił również zaciekawić tematem i zaangażować grupę 2
pragniemy polecić Pana Grzegorza Michalskiego jako profesjonalnego trenera. Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem i odpowiedzialności 2
prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności 2
projekt doradczo-szkoleniowy realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów 2
projekt realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: a) Zarządzanie finansami dla niefinansistów w dniach: 01/02.02.2010 łącznie 2 dni 2
prowadził następujące szkolenia w ramach projektu "ZARZĄDZANIE 2
prowadził następujące szkolenia w ramach projektu Profesjonalne kadry - nowoczesna firma. Szkolenia dla pracowników i właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw w wieku 45+ 2
przepływy pieniężne 2
przyczyniło się do transferu naukowych osiągnięć z zakresu finansów 2
realizacja: 01.2010-12.2012: a) Controlling finansowy z elementami rachunkowości finansowej / 8 dni / b) Analiza finansowa / 8 dni / c) Coaching grupowy / 8dni / Wszystkie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenia były należycie przygotowane oraz wysoko ocenione przez uczestników. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
sygnały ostrzegawcze 2
szkolenie 16 godzinne dla 6 uczestników. Odbiorcami szkolenia byli pracownicy firmy FRoSTA Sp. z o.o.: menedżerowie 2
szkolenie 16 godzinne dla 7 uczestników 2. Zarządzanie finansami - w dniach 4/5 luty 2013 2
szkolenie w wymiarze 16 godzin 2
trener dostosowywał przebieg szkolenia do potrzeb grupy szkoleniowej. Wysoko zostały ocenione umiejętności trenera oraz poziom jego wiedzy zawodowej. Pracownicy biorący udział w szkoleniu ocenili Pana Grzegorza jako osobę kompetentną i dobrze przygotowaną merytorycznie. Uczestnicy szkolenia zadowoleni byli z poruszanych treści 2
usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy niezbędnej w skutecznym zarzadzaniu firmą i sprawnym reagowaniu w obliczu ryzyka współpracy z kontrahentami. Pragniemy zauważyć 2
w dniach 2008-03-27/28 2
w których uczestnicy mogli na bieżąco sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności. Aktywny wykład połączony z prezentacją studiów przypadków. Jako organizator w/w szkolenia 2
w którym wzięło udział 21 osób. Szkolenie zostało przygotowane oraz przeprowadzone w sposób profesjonalny i zgodny z oczekiwaniami. Uczestnicy dobrze ocenili wiedzę merytoryczną 2
w tym zagadnienia z zakresu zarządzania płynnością finansową 2
w tym znalezienie problemu 2
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2
z dbałością o wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną. W związku z powyższym wyrażamy przekonanie 2
zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@onet.pl http://michalskig.com/szkolenia 2
zarzadzania i ekonomii do praktyki gospodarczej. Rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego 2
zastosowanych 2
zatytułowane: "Budżetowanie i analiza odchyleń - sterowanie budżetowe. Controlling płynności finansowej". Ankiety ewaluacyjne oraz opinie po szkoleniu wykazały 2
zatytułowane: "Klasyfikacja kosztów i rozliczanie kosztów pośrednich. Systemy rachunku kosztów". Ankiety ewaluacyjne oraz opinie po szkoleniu wykazały 2
zatytułowane: "Rachunkowość zarządcza a controlling - wprowadzenie". Ankiety ewaluacyjne oraz opinie po szkoleniu wykazały 2
ze firma Akademia Biznesu MDDP jest profesjonalnym i solidnym partnerem w zakresie szkoleń obejmujących tematykę finansową. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
ze poza praktycznymi walorami 2
zwracając uwagę na wiedzę pana Grzegorza Michalskiego i umiejętności dobrego objaśniania omawianych zagadnień. Uczestnicy pozytywnie przyjęli również jego materiały dydaktyczne. Pan Michalski zaprezentował szkolonym osobom najnowsze osiągniecia naukowe z zakresu finansów przedsiębiorstwa 2
Łódź 2
łączył naukową wiedzę akademicką z najlepszą jej implementacją w praktyce gospodarczej. To zaawansowane szkolenie 2
średnia liczba uczestników na szkoleniu to 12 osób. Wszystkie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenia były należycie przygotowane oraz dobrze ocenione przez uczestników. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
że Pan Grzegorz Michalski 2
że Pan Grzegorz Michalski był trenerem AVENHANSEN Sp. z o.o. w latach 2008-2011 i w tym czasie 2
że Pan Grzegorz Michalski jako Trener BERNDSON Sp. z o.o. prowadził w ramach projektu "Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2
że Pan Grzegorz Michalski jako trener BERNDSON 2
że firma Akademia Biznesu MDDP w marcu 2014 r. zrealizowała na rzecz EmiTel dwudniowe szkolenie zamknięte pt. "Ocena i analiza opłacalności projektów inwestycyjnych" 2
że pan Grzegorz Michalski współpracował z firmą BOMIS jako trener i wykładowca w latach 2005 - 2006. W tym okresie 2
• analiza wskaźnikowa 2
• badanie kondycji finansowej przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej 2
• czytanie sprawozdań finansowych i analiza 2
• dyskusje grupowe na temat studiów przypadków 2
• elementy kształtujące wartość firmy 2
• pogłębiona ocena płynności przedsiębiorstwa w świetle rachunku przepływów pieniężnych 2
• praktyczny przykład oceny ekonomiczno-finansowej wybranej firmy z wykorzystaniem podejścia "Rosetta Stone". W trakcie szkolenia wykorzystano takie elementy 2
• sporządzanie wskaźnikowej analizy finansowej 2
• treść i znaczenie podstawowych dokumentów ekonomiczno-finansowych firmy 2
• wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych 2
"Jerry Michalski" "Pip Coburn" "Yi-Tan" "Human Centered Design" design HCD "Rickson Sun" IDEO observation 1
"Yi-Tan" "Jerry Michalski" "Pip Coburn" "Yi-Tan" "Elisa Camahort" "Lisa Stone" "Jory Des Jardins" "Nancy White" blogging women "Blogher Conference" Blogher 1
*GADOLINIUM 1
*OPTICAL PROPERTIES 1
*POTASSIUM COMPOUNDS 1
*SINGLE CRYSTALS 1
*TUNGSTATES 1
1.3. rodzaje projektów: rozwojowe 1
1.4. analiza Biznes Planów / Studium Wykonalności inwestycji/pomysłów pod kątem realizacji głównego celu działania przedsiębiorstwa 1
10-11 lipca 2014 w Bydgoszczy 1
10-11 października 2013 Herlany 1
10.2. krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk. 10.3. konsekwencje dla skali – wielkości – zadań w projekcie. [11] Uwzględnianie analizy ryzyka prognozy w studium wykonalności finansowej projektu. Jak radzić sobie z ryzykiem i niepewnością przy konstruowaniu finansowej części studium wykonalności projektów? 11.1. analiza ryzyka projektów/pomysłów 1
11.2. metody pośrednie uwzględniania ryzyka projektu i ich przeliczanie 11.3. analiza punktu progowego lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 11.4. analiza wrażliwości projektu lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 11.5. analiza scenariuszy lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk 11.6. analiza drzew decyzyjnych 1
11.7. metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka 11.8. współczynnik zmienności 1
11.9. równoważnik pewności i stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk [12] Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wpływu ryzyka na finansową wykonalność projektu. W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności: • oceny wpływu czasu na wartości pieniądza 1
16 May 2014 Ostrava 1
19-21 May 2014 Wroclaw 1
20 listopada 2013 CRZP 1
21 listopada 2013 Banska Bystrica 1
21-22 czerwca 2012 BRNO 1
24-28 marca 2014 Zilina 1
28 maja 2014 VIRT 1
3-4 1
4.3. zdyskontowany okres zwrotu 1
4.4. zaktualizowana wartość netto projektu – NPV 1
4.5. wewnętrzna stopa zwrotu projektu – IRR 1
4.6. porównanie dyskontowych modeli finansowej oceny projektów w ocenie projektów 1
5.10. zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie operacyjnego kapitału obrotowego/pracującego 1
5.6. zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych 1
5.7. zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych (różnice w sposobie oceny projektów odtworzeniowych i racjonalizatorskich – analizy przypadków) 1
5.8. zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych 1
5.9. zasada dotycząca efektów zewnętrznych 1
6-7 marca 2014 BRNO 1
6.2. eksploatacji i 6.3. likwidacji. [7] Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk w zależności od konieczności wyboru problemu projektowego. 7.1. Wytworzyć samodzielnie czy kupić gotowe? 7.2. Zwiększyć zatrudnienie mniej wykwalifikowanej kadry czy skoncentrować się na innowacyjnym nowoczesnym realizowaniu zadań 1
CREATOR
SHOW DETAILS
up-solid down-solid